جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 15806 25/4/1359
لایحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت تعمیرات پلها و راههای خسارت دیده ناشی از سیل اخیر خوزستان که درجلسه مورخ 15/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بپیوست ابلاغ میگردد
ماده واحده - به سازمان برنامه و بودجه اجاره داده میشود تا مبلغ یک میلیارد ریال از مانده اعتبارات مختلف طرحهای خاص ناحیه ای و طرحهای عمرانی منطقه ای سال 58 استان خوزستان را درسال 59 بابت پرداخت بدهیهای ماشین آلات سنگین راهسازی خریداری شده برای کارهای تعمیرات پلهای و راههای خسارت دیده و سایر خسارت ناشی از سیل اخیر خوزستان اختصاص و به استانداری خوزستان پرداخت نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10344
تاریخ تصویب :
1359/04/15
تاریخ ابلاغ :
1359/06/08
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :