جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 15804 25/4/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها که درجلسه مورخ 15/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – اجازه داده میشود که در اجرای سیاست مربوط به تقویت مبانی نظام عدم امرکز و حذف تشکیلات زائد اداری و افزایش کارآئی سازمانهای دولتی ، دفاتر برنامه و بودجه و دفاتر مناطق آماری استانها همراه با پرسنل ، بودجه و وسائل و لوازم اداری مربوط در یکدیگر ادغام شده و سازمان برنامه و بودجه استانها بوجود آید . تشکیلات اداری متناسب با این ادغام و با توجه به وظایف وحجم امور مربوط درهر استان بوسیله سازمان برنامه و بودجه در مرکز تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمرحله اجرا درخواهد آمد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10344
تاریخ تصویب :
1359/04/15
تاریخ ابلاغ :
1359/06/08
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :