جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 7228 25/4/1359
وزارت پست و تلگراف و تلفن
لایحه قانونی راجع به استخدام کارشناسان ایرانی و خارجی برای رسیدگی به دعاوی مطروحه بین وزارت پست و تلگراف و تلفن و کنسرسیوم جی.ان.پی. اس که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به وزیر پست و تلگراف و تلفم اختیار دادخ میشود که با رعایت مقررات رأساً نسبت به استخدام موقت ( با انعقاد قرارداد ) کارشناسان فنی و مالی و حقوقی ایرانی و خارجی ( درصورتیکه کارشناسان ایرانی واجد شرایط وجود نداشته باشد ) برای رسیدگی به دعاوی مطروحه بین آن وزارت و کنسرسیوم جی.ان.پی. اس اقدام نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10344
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :