جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

شماره 4272 25/4/1359
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به ادامه خدمت آقای مهدی عطار کاشانی که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده - به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشودکه از بازنشسته کردن آقای مهدی عطار کاشانی مسئول امور مالی مراکز دهگانه آموزش روستائی که زائد بر سی سال خدمت دارد تا تسویه حساب کامل حسابهای ابواب جمعی خود حداکثر تا پایان سال جاری خود داری نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10344
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :