جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

شماره 7076 25/4/1359
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی راجع به تحویل برنجهای خریداری شده به شرکت گسترش خدمات بازرگانی که درجلسه مورخ 15/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود کلیه برنجهای خریداری وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایرانی بشرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی جهت ایجاد تمرکز و هماهنگی در پوشش مناطق مختلف کشور تحویل گردد تا براساس سیاست واحدی نسبت به توزیع اقدام گردد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


نوع :
قانون
شماره انتشار :
10344
تاریخ تصویب :
1359/04/15
تاریخ ابلاغ :
1359/05/08
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :