×

لایحه قانونی مربوط به فروش خاویار در خارج از کشور

لایحه قانونی مربوط به فروش خاویار در خارج از کشور

لایحه-قانونی-مربوط-به-فروش-خاویار-در-خارج-از-کشور

وکیل

شماره 3644 25/4/1359
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی مربوط به فروش خاویار در خارج از کشور که درجلسه مورخ 23/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستائی مبنی بر لغو قرارداد خاویار با شرکت خاویار ایران و فروش آنرا با استفاده از ماده قانون محاسبات عمومی تأیید مینماید و بشرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود برحسب ضرورت خاویار موجود خود را با رعایت ماده فوق و حفظ منافع دولت بفروش برساند .
تبصره – وزارت کشاورزی و عمران روستائی موظف است موضوع را در دادگاه انقلاب مطرح و پرونده امر را تا حصول نتیجه پیگیری نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10344

تاریخ تصویب : 1359/04/23

تاریخ ابلاغ : 1359/06/08

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.