جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

شماره 7334 25/4/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی اصلاح آئین نامه اجرائی طرح اشتغال فارغ التحصیلان بیکار که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

آئین نامه اجرائی طرح اشتغال فارغ التحصیلان بیکار مصوب 8/10/58 بشرح زیر اصلاح میشود :
1- نام طرح به (( طرح اشتغال بیکاران )) تغییر مییابد .
2- در ابتدای آئین نامه جمله (( دراجرای طرح اشتغال بیکاران که در آذر ماه 58 بتصویب شورای انقلاب رسیده )) بصورت زیر تصحیح میگردد :
(( جهت اشتغال بیکاران ))
3- بند 1 ماده 5 بصورت زیر اصلاح میگردد :
استانداران یا معاون استانداران ویا نماینده تام الاختیار استانداران
4- در تأمین نیروی انسانی لازم برای گروههای طرح و بررسی ، خدمات و نظارت و بازرسی موضوع مواد 15و16و17آئین نامه اجرائی طرح اشتغال ، مراکز گسترش میتوانند از خدمات متخصصین بخش آزاد استفاده نمایند .
برای پرداخت هزینه استفاده از این خدمات ، موضوع بندهای ب و ج ماده 15 ، استانداران میتوانند از محل اعتبار ده میلیارد ریالی که از طریق بانک سپه تأمین شده است بپردازند . کل مبلغ قابل پرداخت برای این نوع هزینه ها نمیتواند بیش از ده میلیون ریال در سال جاری باشد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
10345
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/10
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :