×

لایحه قانونی احتساب سنوات خدمت دولتی منقطع مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که از اول فروردین ماه 1347بازنشسته یا موظف یا فوت شده اند

لایحه قانونی احتساب سنوات خدمت دولتی منقطع مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که از اول فروردین ماه 1347بازنشسته یا موظف یا فوت شده اند

لایحه-قانونی-احتساب-سنوات-خدمت-دولتی-منقطع-مستخدمین-وزارتخانه-ها-و-مؤسسات-دولتی-که-از-اول-فروردین-ماه-1347بازنشسته-یا-موظف-یا-فوت-شده-اند شماره 14662 25/4/1359
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
لایحه قانونی احتساب سنوات خدمت دولتی منقطع مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که از اول فروردین ماه 1347بازنشسته یا موظف یا فوت شده اند که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سوابق خدمت تمام وقت دولتی مستخدمین وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی که تا اول فروردین ماه 1347بازنشسته ، موظف یا فوت شده اند و حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود از هر لحاظ جزو سابقه خدمت آنان قابل احتساب خواهد بود ، چنانچه مستخدمین مذکور یا وراث آنان تعهد پرداخت کسور مربوط به مدت خدمت موضوع این ماده را بنمایند کسور بازنشستگی مربوط بر مبنای 5/8 در صد حقوق گروه و پایه ای که در اجرای امر همطرازی موضوع تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور مبنای تعیین حقوق بازنشستگی و یا وظیفه آنان قرار گرفته است محاسبه و به اقساطی معادل دو سوم مدت مذکور کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد ، در غیر اینصورت مشمول حکم مندرج در تبصره یک ماده 85 قانون استخدام کشوری خواهند بود ، افزایش ماه اول بنفع صندوق بازنشستگی کشوری برداشت میشود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10345

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/10

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.