×

لایحه قانونی راجع به اجازه پرداخت حقوق و مزایای آقای هوشنگ طالع یزدی نماینده سابق مجلس منحله شورای ملی

لایحه قانونی راجع به اجازه پرداخت حقوق و مزایای آقای هوشنگ طالع یزدی نماینده سابق مجلس منحله شورای ملی

لایحه-قانونی-راجع-به-اجازه-پرداخت-حقوق-و-مزایای-آقای-هوشنگ-طالع-یزدی-نماینده-سابق-مجلس-منحله-شورای-ملیشماره 14028 25/4/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به اجازه پرداخت حقوق و مزایای آقای هوشنگ طالع یزدی نماینده سابق مجلس منحله شورای ملی که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – سازمان برنامه و بودجه مجاز است نسبت به پرداخت حقوق و مزاریای آقای هوشنگ طالع یزدی نماینده سابق مجلس منحله شورای ملی از تاریخ 27/2/58 تا پایان سال 1358 که نامبرده در آن سازمان اشتغال بکار داشته اقدام نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10345

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/10

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.