×

لایحه قانونی مربوط به استفاده از تخصص آقای شیر احمد زارع تبعه افغانستان در وزارت کشاورزی و عمران روستائی

لایحه قانونی مربوط به استفاده از تخصص آقای شیر احمد زارع تبعه افغانستان در وزارت کشاورزی و عمران روستائی

لایحه-قانونی-مربوط-به-استفاده-از-تخصص-آقای-شیر-احمد-زارع-تبعه-افغانستان-در-وزارت-کشاورزی-و-عمران-روستائی شماره 4516 25/4/1359
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی مربوط به استفاده از تخصص آقای شیر احمد زارع تبعه افغانستان در وزارت کشاورزی و عمران روستائی که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است از تخصص آقای شیر احمد زارع تبعه افغانستان مهندس کشاورزی که با پناهندگی نتمبرده در کشور جمهوری اسلامی ایران موافقت شده است بصورت خرید خدمت و بطور موقت استفاده نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10345

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/10

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.