×

لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات صنایع چوب کشور

لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات صنایع چوب کشور

لایحه-قانونی-راجع-به-رفع-مشکلات-صنایع-چوب-کشور شماره 5638 25/4/1359
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات صنایع چوب کشورکه درجلسه مورخ 25/4/59 13بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی صنایع چوب و سلولز باستثنای سوخت کارخانه و کارگاههای احداث شده و درحال کار از طرحهائیکه رأساً عمل مینماید و یا بوسیله شرکتهای دولتی وابسته مورد بهره برداری قرار میگیرد بدون رعایت تشریفات مزایده به صاحبان کارخانجات بفروش برساند و قیمت پایه هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی وسیله هیئتی مرکب از نماینده سرجنگلداری کل منطقه و نماینده اداره دارائی استان و نماینده استانداری و نماینده ای از شرکتهای دولتی وابسته که به امر بهره برداری از جنگلها اشتغال دارند تعیین میگردد این نرخ تابع شاخص هزینه زندگی که بانک مرکزی ایران آنرا تهیه و تنظیم مینماید میباشد لذا هیئت مذکور در فروردین ماه هر سال نسبت به تعیین نرخ فراورده های جنگلی مورد نیاز کارخانجات صنایع چوب به تفکیک اقدام خواهد نمود .
تبصره 1- در صورتیکه بعداً کارخانجاتی با اخذ مجوز از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی احداث شوند میتوانند از نرخهای معینه مذکور استفاده نمایند .
تبصره 2- تعیین نرخ با درنظر گرفتن فاصله محل تولید و جمع آوری و عرضه فرآورده های جنگلی صورت گیرد .
تبصره 3- چون تهیه و حمل فرآورده های جنگلی و نهالهای غیر مثمر مستلزم صرف وقت زیادی است و امکان نگهداری آنها برای مدت طولانی مقدور نمی باشد ، لذا سرجنگلداریهای کل منطق چهار گانه شمال مجازند که معاملات تا یک میلیون ریال را درحوزه هر طرح بدون رعایت تشریفات مزایده و براساس نرخی که هیئت مذکور در ماده واحده فوق تعیین مینماید با بخش خصوصی و دولتی انجام دهند .
تبصره 4- شرکتهای دولتی وابسته و صاحبان صنایع مکلف برعایت قیمت فروش هیزم یا مصنوعات حاصل از آن با نرخ عادلانه ایکه از طرف هیئت قیمت گذاری تعیین میشود خواهند بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10345

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/10

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.