×

لایحه قانونی راجع به استخدام آقای دکتر محسن علی پزشک جراح تبعه کشور پاکستان

لایحه قانونی راجع به استخدام آقای دکتر محسن علی پزشک جراح تبعه کشور پاکستان

لایحه-قانونی-راجع-به-استخدام-آقای-دکتر-محسن-علی-پزشک-جراح-تبعه-کشور-پاکستان شماره 5698 25/4/1359
وزارت بهداری و بهزیستی
لایحه قانونی راجع به استخدام آقای دکتر محسن علی پزشک جراح تبعه کشور پاکستان که درجلسه مورخ 25/4/59 13بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – بوزارت بهداری و بهزیستی اجازه داده میشود آقای دکتر محسن علی پزشک جراح تبعه کشور پاکستان را با اجرت ماهانه دویست و پنجاه هزار ریال (250000 ) ریال بدون داشتن حق دائر کردن مطب استخدام کند .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10346

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/11

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.