×

لایحه قانونی راجع به اخذ چک یا سفته بعنوان سپرده از گاراژداران مسئول حمل شکر و پیمانکاران تخلیه کشتی های حامل شکر

لایحه قانونی راجع به اخذ چک یا سفته بعنوان سپرده از گاراژداران مسئول حمل شکر و پیمانکاران تخلیه کشتی های حامل شکر

لایحه-قانونی-راجع-به-اخذ-چک-یا-سفته-بعنوان-سپرده-از-گاراژداران-مسئول-حمل-شکر-و-پیمانکاران-تخلیه-کشتی-های-حامل-شکر
شماره 7244 25/4/1359
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی راجع به اخذ چک یا سفته بعنوان سپرده از گاراژداران مسئول حمل شکر و پیمانکاران تخلیه کشتی های حامل شکر که درجلسه مورخ 25/4/59 13بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – چنانچه گاراژداران مسئول حمل شکر وسیله کامیونهای متفرقه و یا پیمانکارانی که دراثر استعلام بها بمنظور تخلیه هر فروند کشتی حامل شکر انتخاب شده اند نتوانند 5% سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی را پرداخت نمایند وزارت بازرگانی مخیر است که از آنان معادل 10% کل قرارداد چک بتاریخ روز و یا معادل 20% کل قرار داد سفته مدت دار بمدت شش ماه دریافت دارد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10346

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/11

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.