×

لایحه قانونی اجازه هزینه مبلغ دویست میلیون ریال اعتبار واگذاری از محل تبصره 70قانون اصلاح بودجه سال 1353و بودجه کل کشور

لایحه قانونی اجازه هزینه مبلغ دویست میلیون ریال اعتبار واگذاری از محل تبصره 70قانون اصلاح بودجه سال 1353و بودجه کل کشور

لایحه-قانونی-اجازه-هزینه-مبلغ-دویست-میلیون-ریال-اعتبار-واگذاری-از-محل-تبصره-70قانون-اصلاح-بودجه-سال-1353و-بودجه-کل-کشورشماره 3766 25/4/1359
وزارت امور خارجه
لایحه قانونی اجازه هزینه مبلغ دویست میلیون ریال اعتبار واگذاری از محل تبصره 70قانون اصلاح بودجه سال 1353و بودجه سال 1354کل کشور که درجلسه مورخ 25/4/59 13بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – بوزارت امور خارجه اجازه داده میشود مبلغ دویست میلیون ریال اعتبار واگذاری از محل بند 1 تبصره 70قانون اصلاح بودجه سال 1353و بودجه سال 1354کل کشوررا تا پایان سال 1360 بمصرف احداث ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت برساند .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10346

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/11

دستگاه اجرایی : وزارت امور خارجه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.