×

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی پرداخت فوق العاده روزانه پرسنلی که در عملیات نظامی داخل کشور شرکت مینماید

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی پرداخت فوق العاده روزانه پرسنلی که در عملیات نظامی داخل کشور شرکت مینماید

لایحه-قانونی-اصلاح-لایحه-قانونی-پرداخت-فوق-العاده-روزانه-پرسنلی-که-در-عملیات-نظامی-داخل-کشور-شرکت-مینمایدشماره 7326 25/4/1359
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی پرداخت فوق العاده روزانه پرسنلی که در عملیات نظامی داخل کشور شرکت مینماید که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده در لایحه قانونی پرداخت فوق العاده روزانه پرسنلی که در عملیات نظامی داخل کشور شرکت مینمایند مصوب 29/8/58 عبارت (( بهر یک از افسران درجه داران و همافران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )) به عبارت (( بهریک از پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )) اسلاح و مفاد آن از تاریخ مقرر در تبصره 3 لایحه مزبور قابل اجرا میباشد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10347

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/12

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.