×

لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

لایحه-قانونی-اصلاح-قانون-تاسیس-شرکت-راه-آهن-شهری-تهران-و-حومه
شماره 25500 25/4/1359
شهرداری تهران
لایحه قانونی تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه که درجلسه مورخ15/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده یکم – بدولت اجازه داده میشود بمنظور احداث راه آهن شهری و تأسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن شهری تهران وحومه (مترو ) تأسیس نماید .
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره میشود .
تبصره 1- شرکت میتواند بمنظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تأمین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده کند و در مواردیکه برای انجام امور فنی و اجرائی ورود به منازل و محلهای کسب و اماکن عمومی ضروری تشخیص داده شود با اخطار کتبی 48 ساعته بمحلهای مزبور وارد و درصورت ممانعت با حضور نماینده دادستان شهرستان نسبت باجرای موارد فوق اقدام نماید .در صورتیکه بر اثر عملیات اجرائی مترو خسارتی به مستحدثات اشخاص وارد شود میزان خسارت وارده طبق ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه 1351 قابل پرداخت میباشد .
تبصره 2- مقررات مواد 9 و10و13 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب تیر ماه 1349 و همچنینی قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب سال 1320 و ملحقات آن درمورد راه آهن شهری تهران و حومه اجراء خواهد شد . وظائف و اختیارات وزارت راه و راه آهن دولتی ایران در قانون کیفر بزه های مربوط ره راه آهن در این مورد بعهده راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) خواهد بود .
تبصره 3- آن قسمت از تصمیمات مجمع عمومی گذشته که بدون حضور عضو سوم با دو رأی موافق تصویب و بمرحله اجراء درآمده است مشروط بر آنکه به تصویب مجمع عمومی مندرج در اساسنامه مربوط برسد معتبر است .
ماده دوم – بمنظور تأمین هماهنگی در امور اجرائی احداث راه آهن شهری ( مترو ) شورائی بنام شورای هماهنگی مرکب از هفت نفر بشرح زیر تشکیل میگردد :
1- شهردار تهران یا قائم مقام شهردار .
2- معاون سازمان برنامه و بودجه
3- مدیر عامل سازمان آب تهران
4- مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران
5- مدیر عامل شرکت مخابرات
6- مدیر عامل شرکت گاز
7- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن شهری ( مترو )
همچنین مسئولان سایر سازمانهائیکه به تشخیص شهردار تهران حضور آنها در جلسات شورای هماهنگی لازم است .
وظائف شورای هماهنگی عبارتست از ایجاد هماهنگی درکارهای اجرائی راه آهن شهری که با تأسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل میکند و رفع مشکلاتی که از عدم رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مسائلی که از طرف هیئت مدیره شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) و یا سایر اعضاء شورا در این زمینه مطرح میشود .
تصمیمات شورا در اینگونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الاجرا خواهد بود .
تبصره 1- تشکیل جلسات شورای هماهنگی با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن شهری (مترو ) و دعوت شهردار تهران تهران بعمل خواهد آمد .
تبصره 2- ریاست شورای هماهنگی با شهردار تهران است .
ماده سوم – بررسی و تصویب اساسنامه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به وابستگی شرکت به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور – شهرداری تهران – سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تفویض میگردد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10347

تاریخ تصویب : 1359/04/15

تاریخ ابلاغ : 1359/06/12

دستگاه اجرایی : شهرداری تهران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.