×

لایحه قانونی راجع به هزینه های اضطراری عشایر

لایحه قانونی راجع به هزینه های اضطراری عشایر

لایحه-قانونی-راجع-به-هزینه-های-اضطراری-عشایر

وکیل

شماره 7908 26/4/1359
وزارت امور اقتصاد و دارائی
لایحه قانونی راجع به هزینه های اضطراری عشایر که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – بوزارت کشور اجازه داده میشود حداکثر تا میزان پنجاه میلیون (50000000) ریال جهت هزینه های اضطراری عشایر از محل اعتبار یکصد میلیارد ریال وام بانک مرکزی موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی و فوری جدید دراختیار هر یک از استانداران قراردهد .
مصرف اعتبار مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و همچنین مقررات لایحه قانونی راجع به صرحهای عمرانی اضطراری مصوب 8/4/59 مستثنی میباشد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10349

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/15

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.