×

لایحه قانونی برداشت درصدی از وصول عوارض اتوبانها

لایحه قانونی برداشت درصدی از وصول عوارض اتوبانها

لایحه-قانونی-برداشت-درصدی-از-وصول-عوارض-اتوبانها

وکیل


شماره 7684 25/4/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی برداشت درصدی از وصول عوارض اتوبانها که درجلسه مورخ21/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده 1- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود از تاریخ بهره برداری از اتو بانهای کشور بمنظور بهبود در امر وصول هرماه دو درصد مبلغ کل وصول عوارض را برداشت و بمصرف برساند .
ماده 2- نحوه استفاده از وجوه مزبور بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و تصویب خواهد شد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10349

تاریخ تصویب : 1359/04/21

تاریخ ابلاغ : 1359/06/15

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.