جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

شماره 5662 25/4/1359
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
لایحه قانونی راجع به ادامه خدمت آقای علی اکبر کارگر سرافراز در وزارت فرهنگ و آموزش عالی که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – اجازه داده میشود که خدمت آقای علی اکبر کارگر سرافراز باستان شناس و متخصص حفاظت آثار سنگی که بیش از سی سال سابقه خدمت دارد با رعایت سایر مقررات در وزارت فرهنگ و آموزش عالی کماکان ادامه یابد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10349
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/15
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :