جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

شماره 16092 25/4/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به استخدام پنجاه نفر در سازمان برنامه و بودجه که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود که بمنظور تقویت کادر پرسنلی بویژه در مراکز استانها حداکثر تا 50 نفر را بصورت رسمی پیمانی و یا خرید خدمت حسب مورد استخدام نماید . استخدام های مذکور بدون رعایت شرایط مندرج در قانون استخدام کشوری و آئین نامه های مربوط و درمجموع بعنوان جایگزینی افراد بازنشسته شده و یا پاکسازی شده صورت گرفته و فاقد بارمالی اضافی در بودجه سال جاری خواهد بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10350
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/16
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :