×

لایحه قانونی راجع به استخدام پنجاه نفر در سازمان برنامه و بودجه

لایحه قانونی راجع به استخدام پنجاه نفر در سازمان برنامه و بودجه

لایحه-قانونی-راجع-به-استخدام-پنجاه-نفر-در-سازمان-برنامه-و-بودجه

وکیل

شماره 16092 25/4/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به استخدام پنجاه نفر در سازمان برنامه و بودجه که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود که بمنظور تقویت کادر پرسنلی بویژه در مراکز استانها حداکثر تا 50 نفر را بصورت رسمی پیمانی و یا خرید خدمت حسب مورد استخدام نماید . استخدام های مذکور بدون رعایت شرایط مندرج در قانون استخدام کشوری و آئین نامه های مربوط و درمجموع بعنوان جایگزینی افراد بازنشسته شده و یا پاکسازی شده صورت گرفته و فاقد بارمالی اضافی در بودجه سال جاری خواهد بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10350

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/16

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.