جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

شماره 8120 25/4/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به ادامه سال مالی 57کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده تا 17/3/58 که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – درقسمت اخیر لایحه قانونی راجع به ادامه سال مالی 57 کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده تا 17/3/58 مصوب 4/12/58 عبارت ((000 حداکثر تا پایان تیر ماه 1359 00000 )) به عبارت (( حداکثر تا پایان شهریور ماه 59 )) تغییر مییابد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10359
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/27
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :