جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

شماره 5896 25/4/1359
وزارت بهداری و بهزیستی
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به معافیت زنان متأهل پزشک و دندانپزشک و داروساز برای گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – تبصره زیر به لایحه قانونی راجع به معافیت زنان متأهل پزشک و دندانپزشک و داروساز برای گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران مصوب 20/11/58 اضافه میشود .
تبصره : مفاد لایحه قانونی بالا شامل بانوان ماما نیز میشود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10351
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/18
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :