جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

شماره 8106 25/4/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی راجع به معافیت آقای جواد فیاض رئیس هیئت نظارت از شمول قانون بازنشستگی و ابقاء ایشان در سمت مزبور تا تسلیم و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران در سال 1359 که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – اجازه داده میشود آقای جواد فیاض رئیس هیئت نظارت تسلیم و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران در سال 1359 از شمول قانون بازنشستگی معاف و درسمت خود باقی بماند .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10358
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/26
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :