جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 58026 3 1/11/1359
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
فتو کپی نامه شماره 347 /ق مورخ 7/11/1359 مجلس شورای اسلامی دائر بر انتخاب یکنفر علی البدل قوه مقننه درشورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( موضوع بند ج ماده 2 قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/11/1359) بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی
جناب آقای رجائی نخست وزیر
دراجرای بند ج ماده 2 قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران( مصوب 8/11/1359 درجلسه 6/11/1359 مجلس شورای اسلامی ) جنابان آقایان دکتر حسن فریدون روحانی و احمد توکلی بترتیب بعنوان نماینده و نماینده علی البدل قوه مقننه در شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده اند .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10478
تاریخ تصویب :
1359/11/06
تاریخ ابلاغ :
1359/12/05
دستگاه اجرایی :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع :