جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

شماره 58024 3 1/11/1359
وزارت ارشاد
فتو کپی نامه شماره343 /ق مورخ 7/11/1359 مجلس شورای اسلامی دائر بر انتخاب نماینده قوه مقننه جهت عضویت در کمیسیون موقت مطبوعات ( موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 25/5/1358شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی
جناب آقای رجائی نخست وزیر
در اجرای تبصره 3 ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 25/5/1358شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمد خامنه ای نماینده مجلس شورای اسلامی درجلسه روز دودوشنبه 6/11/1359 مجلس بعنوان نماینده قوه مقننه در کمیسیون موقت مطبوعات انتخاب شده اند .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10486
تاریخ تصویب :
1359/11/06
تاریخ ابلاغ :
1359/12/05
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :