×

قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس وتوابع آن

قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس وتوابع آن

قانون-الحاق-یک-تبصره-به-لایحه-قانونی-نحوه-واگذاری-ساختمانهای-احداث-شده-در-شهرستان-زلزله-زده-طبس-وتوابع-آن
شماره 75440 8/1/1360
وزارت مسکن و شهرسازی
قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن که در جلسه مورخ 10/12/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 27/ق م مورخ 21/12/59ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – تبصره زیر به لایحع قانونی قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن مصوب سال 4/9/58 شورای انقلاب اسلامی ایران اضافه میشود .
تبصره درصورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی تعداد بیشتری واحد مسکونی احداث کند میتواند طبق ضوابطی که تعیین میکند وبا توجه به اولویتها نسبت به واگذاری آنها به مستأجرین و چادر نشینان اقدام کند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10521

تاریخ تصویب : 1359/12/10

تاریخ ابلاغ : 1360/01/26

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.