×

قانون تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری

قانون تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری

قانون-تغییر-نام-وزارت-بهداری-و-بهزیستی-به-وزارت-بهداری

وکیل


شماره 75436 26/12/1359
وزارت بهداری
قانون تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری که در جلسه مورخ 10/12/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 24/ق م مورخ 21/12/59ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – نظر به تشکیل سازمان بهزیستی کشور و انتزاع وظایف مربوط به بهزیستی از وزارت بهداری و بهزیستی از تاریخ مصوب این قانون نام وزارت مزبور به وزارت بهداری تغییر میکند و کلیه وظائف بهداری و بهزیستی درامور بهزیستی به وزیر مشاور ورئیس سازمان بهزیستی کشور منتقل میگردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10521

تاریخ تصویب : 1359/12/10

تاریخ ابلاغ : 1360/01/26

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.