×

قانون راجع به تنظیم هزینه های درمانی و بهداشتی

قانون راجع به تنظیم هزینه های درمانی و بهداشتی

قانون-راجع-به-تنظیم-هزینه-های-درمانی-و-بهداشتی

وکیل


شماره 336 23/1/1360
وزارت بهداری
قانون راجع به تنظیم هزینه های درمانی و بهداشتی که درجلسه مورخ 10/12/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 29/ق م مورخ 10/1/60ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – وزارت بهداری باید دوماه جهت تنظیم صحیح و عادلانه هزینه های درمانی و بهداشتی مطالعات لازم را انجام و با تهیه آئی نامه های مربوط به موقع اجرا گذارد .
قانون فوق مشتمل به ماده واحده در جلسه روز یکشنبه 10 اسفند ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10529

تاریخ تصویب : 1359/12/10

تاریخ ابلاغ : 1360/02/05

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.