×

قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی

قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی

قانون-راجع-به-حداکثر-حقوق-بازنشستگی
شماره74472 19/12/1360
وزارت بهداری
قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی که درجلسه مورخ 26/11/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 20/ق م مورخ 13/12/1359ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – ازتاریخ تصویب این قانون حقوق بازنشستگی ووظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث هیچیک ازکارمندان وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای دولتی وبانکها وشهرداریها وسازمان هائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است نمیتواند از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر درقانون استخدام کشوری و قوانین جاری و تغییرات بعدی آنها در مورد مستخدمین رسمی مشمول قانون مذکور تجاوز نماید .
کارکنان غیر مشمول سی درصد مابه التفاوت حقوق بازنشستگی را که قبلاً دریافت میکرده اند دریافت میکنند .
قانون فوق مشتمل به ماده واحده در جلسه روز یکشنبه 26 بهمن ماه یکهزار و سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10567

تاریخ تصویب : 1359/11/26

تاریخ ابلاغ : 1360/03/20

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.