×

قانون لغو محدودیتهای مندرج در تبصره های 5 و 6 قانون بودجه سال 59

قانون لغو محدودیتهای مندرج در تبصره های 5 و 6 قانون بودجه سال 59

قانون-لغو-محدودیتهای-مندرج-در-تبصره-های-5-و-6-قانون-بودجه-سال-59

وکیل


شماره73788 18/12/1360
وزارت امور اقتصادی و دارائی
قانون لغو محدودیتهای مندرج در تبصره های 5و6 قانون بودجه سال 59 که درجلسه مورخ 7/11/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 15/ق م مورخ 9/12/1359ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود بدون درنظر گرفتن مستثنیات مواد 1و2 در شماره های 1و2 در بند ت تبصره 5 و تبصره 16 قانون بودجه سال 59 کشور و همچنین محدودیت سقف 25 % در تبصره های فوق .
1- اعتبار لازم برای بازخرید مدت خدمت کارکنان خود را که دراجرایی لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد براحتیاج دولت مصوب جلسه تاریخ 14/4/59 شورای انقلاب ایران بازخرید میشوند از محل صرفه جوئیها و مازاد اعتبارات بودجه جاری مصوب مورد عمل سال 59 خود تأمین واز اعتبار مواد مربوط کسر و به اعتبار ماده 19 اضافه و براساس مقررات مربوط به مصرف برساند .
2- اعتبارات مربوط به کمک غیر نقدی بازنشستگان موضوع آئین نامه اجرائی تبصره 82 قانون بودجه اصلاحی سال 53 و بودجه کل کشور و اصلاحات بعدی آن را از ماده 2 بودجه تفصیلی خود کسر و ماده 19 اضافه کند .
قانون فوق مشتمل به ماده واحده در جلسه روز سه شنبه 7 بهمن ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10580

تاریخ تصویب : 1359/11/07

تاریخ ابلاغ : 1360/04/06

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.