×

قانون تعیین سرپرستی وزارت خانه های بی وزیر

قانون تعیین سرپرستی وزارت خانه های بی وزیر

قانون-تعیین-سرپرستی-وزارت-خانه-های-بی-وزیر
ماده واحده –بنا به ضرورتهای حادموجودوشرایط حساس فعلی کشورنخست وزیرباید تاتعیین وزرای خارجه وبازرگانی واقتصادی وداراییتصدی آن وزارتخانه هارابعهده بگیرد.
تاریخ تصویب 20/12/1359

نوع : قانون

شماره انتشار : 10582

تاریخ تصویب : 1359/12/20

تاریخ ابلاغ : 1360/04/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.