×

لایحه قانونی راجع به خرید محصولات صنایع و معادن کشور بمنظور جلوگیری از تعطیل و یا رکود آنها

لایحه قانونی راجع به خرید محصولات صنایع و معادن کشور بمنظور جلوگیری از تعطیل و یا رکود آنها

لایحه-قانونی-راجع-به-خرید-محصولات-صنایع-و-معادن-کشور-بمنظور-جلوگیری-از-تعطیل-و-یا-رکود-آنها
شماره 414 د 2/10/1358
وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی راجع به خرید محصولات صنایع و معادن کشور بمنظور جلوگیری از تعطیل و یا رکود آنها که در جلسه مورخ 6/9/1358 بتصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – بوزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود که برحسب مورد و به منظور جلوگیری از تعطیل و یا رکود صنایع و معادن کشور محصول آنها را خریداری و بهای مربوط را پرداخت نماید.
جهاد سازندگی صورت تولیدات مورد نیاز خود را جهت خرید مستقیما" به اطلاع وزارت صنایع و معادن رسانیده و بهای آن را از محل اعتبارات خود تأمین خواهد نمود. اتخاذ تصمیم در مورد خرید سایر محصولات فوق و نحوه تأمین اعتبار مورد نیاز به توافق وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10170

تاریخ تصویب : 1358/09/06

تاریخ ابلاغ : 1358/11/01

دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.