جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


وزارت صنایع
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به پیشنهاد شماره 1010481 مورخ 7/6/1374 وزارت صنایع و به استناد ماده 9 قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود :
ماده (11) اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ موضوع تصویبنامه شماره 16138 مورخ 11/4/1364 ـ به شرح زیر اصلاح می شود .
ماده 11 ـ هیات مدیره از یک نفر رییس که می تواند سمت مدیر عامل را نیز داشته باشد و دوتا چهار نفر عضو اصلی تشکیل می شود . رییس و اعضای هیات مدیره بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند.
اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است .
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 1148 مورخ 10/8/1374 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :