جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 32721 /ت 15836 هـ 13/9/1374

سازمان برنامه و بودجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/9/1374 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 1020 ب /هـ مورخ 6/8/1374 ) تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1374 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 21757 /ت 14989 هـ مورخ 17/2/1374 ) به شرح زیر اصلاح می شود :
1 ـ ماده 21 حذف می شود .
2 ـ در سطر سوم ماده (16) عبارت « در حدود نظریه شماره 7742 مورخ 11/12/1361 شورای نگهبان » قبل از عبارت « به عهده شرکتها » الحاق می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :