جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 52105 /ت 15993 ک 2/10/1374

ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورا یعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ 13/9/1374 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 16632 /ت 30 هـ ـ مورخ 13/2/1373 ) و به استناد ماده 10 قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران » ـ مصوب 1372 ـ تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان بند 8 به دستورالعمل و روش اجرائی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ـ موضوع تصویبنامه شماره 65678 /ت 119 ک مورخ 1/12/1373 ـ اضافه می شود .
8 ـ عوارض مواصلاتی :
عوارض استفاده از پایانه های مواصلاتی وسایط نقلیه موتوری برای یک بار استفاده به شرح زیر تعیین می شود و بر حسب شرایط و با تصویب هیات مدیره سازمان هر منطقه می تواند از تخفیف حداکثر تا 50% برخوردار باشد .
نوع وسیله نقلیه میزان عوارض مواصلاتی
1 انواع اتومبیل سواری 1000 ریال
2 انواع وانت 2000 ریال
3 انواع مینی بوس و کامیونت 3000 ریال
4 انواع اتوبوس 5000 ریال
5 انواع کامیون 5000 ریال
6 انواع تریلی اعم از تریلی ( اعم از تریلی کش و یدک کش ) 10000 ریال
7 لیفتراک 1000 ریال
8 انواع خودروهای راه سازی 10000 ریال
9 انواع خودروهای کشاورزی 5000 ریال
10 تریلی بوژی 20000 ریال
11 سایر وسایط نقلیه به ازای هر سیلندر 250 ریال
12 انواع موتور سیکلت 500 ریال
عوارض مواصلاتی در آغاز هر سال بر حسب شرایط و با تصویب هیات مدیره سازمان هر منطقه تا 50% نسبت به سال قبل قابل تغییر است .
این تصویبنامه در تاریخ 26/9/1374 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :