جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 36010 / ت 14393 هـ 11/11/1374

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/11/1374 بنا به پیشنهاد شماره 4915 / د مورخ 3/8/1373 سازمان امور اداری و استخدامی و به استناد ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ آئین نامه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب داخل شهر و حومه را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ هزینه ایاب و ذهاب این آئین نامه فقط به آن دسته از متصدیان مشاغلی که وظیفه آنان ایجاب می کند به مراکز مختلف ادارات و اقصی نقاط شهر رفت و آمد کنند و از هیچ نوع وسیله نقلیه اداری اعم از موتور سیکلت ، خودرو سواری و وانت استفاده نمی کنند ، پرداخت می شود .
ماده 2 ـ به کلیه متصدیان مشاغلی که شغل آنان ایجاب می کند به صورت مستمر به مراکز مختلف ادارات واقصی نقاط شهر رفت و آمد کنند ، حداکثر (15000) ریال در ماه پرداخت می شود .
ماده 3 ـ به کارمندانی که در مواقع ضرورت بر حسب دستور رییس اداره به وزارتخانه ها یا ادارات دولتی دیگر مراجعه می کنند ، هزینه تردد به نرخ معمول پرداخت می شود .
تبصره ـ مجموع مبلغ قابل پرداخت موضوع این ماده به مستخدمان مورد نظر در ماه ، از مبلغ موضوع ماده 2 این آئین نامه بیشتر نیست .
ماده 4 ـ به کلیه متصدیان مشاغلی که در سطح ادارات دولتی در شهرستانها به منظور ماموریتهای محول شده از سوی مقامات مسوول مجبورند در سطح شهرستان و حومه رفت و آمد کنند ، برای هر نوبت هزینه تردد به نرخ معمول در محل داده می شود ، مشروط به اینکه حداکثر مبلغ پرداختی به آنان ، بابت هزینه یاد شده از دو سوم مبلغ موضوع ماده 2 این آئین نامه تجاوز نکند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :