جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 14035 /ت 13063 هـ 23/11/1374

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/11/1374 بنا به پیشنهاد شماره 4376 /10/15033 /1 مورخ 2/9/1372 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب نمود :
عبارت زیر به عنوان بند 14 به ماده 1 آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایران گردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ـ موضوع تصویبنامه شماره 7408 /ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات آن ـ اضافه می شود :
«14 ـ هتل آپارتمان »
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :