جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 36584 /ت 16224 هـ 18/11/1374

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/11/1374 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید شماره 5103 ـ / 36 60 ـ 102 مورخ 10/11/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جز 4 بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1374 کل کشور تصویب نمود :
مبلغ هشت میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503002 « هزینه های پیش بینی نشده عمرانی » قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، به منظور اجرا تکمیل پروژه های نیمه تمام طرحهای بازسازی از حوادث غیر مترقبه به شرح جدول پیوست در اختیار استانها قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان برابر مقررات مربوط هزینه شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

جدول توزیع اعتبارات مرحله سوم ستادهای حوادث غیر مترقبه از محل اعتبار موضوع بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1374
( ارقام به میلیون ریال )
ردیف استان مبلغ اعتبار توضیحات
1 گیلان 1500 سراسر استان
2 مازندران 1000 ساحل سازی نوشهر ـ فریدون کنار
تنکابن ـ پل آق قلا
3 اردبیل 1500 سیل اخیر
4 زنجان 250 دفع آبهای سطحی تاکستان
5 اصفهان 300 خوانسار
6 خوزستان 1000 کانال هدامه ، پروژه های ماهشهر + یکصد میلیون ریال برای شیلات
7 خراسان 1000 آماده سازی اراضی سیدی مشهدی - بند هادی کاشمر ـ سیل فریمان
8 سمنان 250 پل ورودی سمنان و سیل بند باغ زندان
شاهرود
9 مرکزی 250 تکمیل سیل بند ساوه
10 هرمزگان 500 آب رسانی و خشکسالی
11 کردستان 500 پروژه های نیمه تمام
جمع 8000

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :