جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

شماره 1106 / ت 7 22/1/1367
وزارت امور اقتصادی و دارائی
هئیت وزیران در جلسه 17/1/1367 بنا به پیشنهاد شورایعالی بیمه مرکزی ایران و بتأیید وزارت برنامه و بودجه و ستاد پشتیبانی مناطق بمباران شده و بمنظور بیمه اماکن مسکونی و اثاثیه کارکنان دولت در مقابل خطرات ناشی از جنگ تحمیلی تصویب نمودند :

1- اماکن مسکونی و اثاثیه کارکنان دولت برای مناطق بمباران شده بر اساس الحاقیه پیوست که توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به شرکتهای بیمه ابلاغ گردیده است با نرخ ترجیحی که از طرف بیمه مرکزی ایران اعلام خواهد شد در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، زلزله و خطرات ناشی از جنگ بیمه میشوند.
2 - در صورت تمایل کارمندان به اخذ بیمه نامه فوق ، حق بیمه سالانه یکجا از طرف سازمان مربوط در وجه شرکت بیمه پرداخت و بطور اقساط سالانه از حقوق کارمندان کسر میگردد.
3 - نرخ بیمه منازل و اثاثیه سایر متقاضیان براساس الحاقیه فوق در مقابل خطرات آتش سوزی – صاعقه – سیل – زلزله و خطرات ناشی از جنگ توسط بیمه مرکزی ایران اعلام خواهد شد.
4 - به بیمه گزارانیکه اماکن مسکونی آنان بر اثر خطرات ناشی از جنگ تخریب گردند و مکان دیگری برای سکونت نداشته باشند با تأیید مسئول ستاد بازسازی استانداری حداکثر ماهیانه مبلغ 50000 ریال و حداکثر به مدت یکسال بعنوان وجه الاجاره و مبلغ 1000000 ریال بطور علی الحساب بعنوان پیش پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه پرداخت میگردد.
5 - از تاریخ اعلام این مصوبه کلیه شرکتهای بیمه موظف به اجراء آن خواهند بود .
6- چنانچه میزان خسارت پرداخت شده در خصوص بیمه خطر جنگ از 95 % حق بیمه دریافتی و منابعی که با تصویب مجمع عمومی شرکتهای بیمه بدین منظور اختصاص مییابد تجاوز نماید مابه التفاوت حداکثر یکماه پس از تقاضای بیمه مرکزی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده تأمین خواهد شد.
تاریخ اعمال مصوبه فوق 21/1/67 خواهد بود.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12583
تاریخ تصویب :
1367/01/17
تاریخ ابلاغ :
1367/02/02
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :