جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

شماره 4802 26/2/1367

وزارت بازرگانی
پیرو آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره 3072/ت 32 مورخ 12/2/67 ، نظر به اینکه عبارت تبصره 1 بند 11 قسمت الف ماده 43 آئین نامه مزبور اشتباه تایپ شده لذا مقتضی است نسبت به اصلاح آن بشرح زیر اقدام نمایند :

(شرکت شیلات میتواند رأسا" یا توسط سایر شرکتها در مقابل ارز حاصل از صادرات محصولات دریائی نسبت به واردات مواد اولیه، اجزاء و قطعات ، ماشین آلات و سایر اقلام مورد نیاز توسعه شیلات کشور و نیز نهادهای صید و اجاره کشتیهای صیادی اقدام نماید.)
معاونت حقوق و امور مجلس نخست وزیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12592
تاریخ تصویب :
1367/02/26
تاریخ ابلاغ :
1367/03/02
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :