جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 11102-21/1/1362
شماره 85194 18/12/1361
وزارت امور اقتصادی و دارائی

ماده واحده : بموجب این قانون مدت اجرای آزمایشی قانون وصول مالیات ازاتومبیلهای غیرسواری واصلاح بعضی ازموادقانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی که طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی در تاریخ 7/8/60 بتصویب کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و و برنامه وبودجه رسیده و در تاریخ 8/10/60 مورد تاییدشورای نگهبان قرار گرفته دو سال دیگر تمدید میگردد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 9/12/61 بتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
11102
تاریخ تصویب :
1361/12/03
تاریخ ابلاغ :
1362/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :