جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 11102-21/1/1362
شماره 92386 19/12/1361
وزارت نفت

ماده واحده - از تایخ تصویب این قانون وزارت نفت موظف است ظرف مدت چهارماه لایحه نفت و اساسنامه موسسات تابعه خود را منطبق بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری ایران تهیه و طبق اصل 74قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
11102
تاریخ تصویب :
1361/12/15
تاریخ ابلاغ :
1362/01/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :