جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

شماره 56850/ت 409 19/6/1367
وزارت امور اقتصادی و دارائی

هیأات وزیران در جلسه مورخ 13/6/1367 بنا به پیشنهاد شماره 7121/4541/56 مورخ 29/3/1367 وزارت اموراقتصادی و دارائی آئین نامه اجرائی تبصره 26 قانون بودجه سال 1367 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده1- کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی وشرکتها ی دولتی و موسساتی که شمـول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام است و نهاد های انقلاب اسلامی در صورت ضرورت می توانند در سال1367 اتومبیل های مورد نیاز خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مفاد این آئین نامه خریداری نمایند .
ماده2- تشخیـص ضرورت و تعداد مشخصات و نوع اتومبیل مورد نیاز به عهده کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی
نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 27/6/1358 میباشد.
ماده3- وزارت صنایع سنگین مکلف است با توجه ضه تأمین اتومبیل های مورد ناز دستگاههای دولتی که با رعایت مراتب مقرر در ماده2 این آئین نامه تأیید واعلام گردیده است را در اولویت قرار دهند.
ماده4- خرید اتومبیل دست دوم از هر قبیل و نیز خرید اتومبیل به قیمت غیر رسمی مجاز نمی باشد.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12690
تاریخ تصویب :
1367/06/13
تاریخ ابلاغ :
1367/06/30
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :