×

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر

مصوبه-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام-اسلامی-در-خصوص-حل-مشکل-اراضی-بایر

وکیل


شماره 58050/ق50 21/7/1367
وزارت کشاورزی
(( مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر )) که در جلسه مورخ 25/5/1367 به تصویب رسیده است و طی نامه شماره 137-ق مورخ 31/6/1367 در مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده به پیوست جهت اجرا, ابلاغ می گردد .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

ماده واحد – کلیه اراضی بایر در سراسر کشور در صورت اغراض صاحبان آنها بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض ، مالکین اراضی بایر به دلیل ضرورت ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند . چنانچه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال اقدام به یکی از موارد فوق ننمایند وزارت کشاورزی راسا" و یا توسط هیات هفت نفره واگذاری زمین ، از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادلانه زمان تصویب این قانون ( 25/5/1367 ) خواهد فروخت .
تذکر- اراضی بایر شامل اراضی ای است که بیش از 5 سال بدون عذر موجه بلا کشت مانده یا بماند .
تبصره1- مهلت عنوان شده ، چنانچه عذر مالک در زیر کشت قراردادن اراضی موجه باشد ، به مدت یکسال تمدید خواهد شد .
تبصره2- پرداخت بهای عادله در هر مورد پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی مالک انجام خواهد گرفت .
تبصره3- آئین نامه ماده واحده ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید .
تبصره4- در مواردی که مشروعیت مالکیت اراضی بایر از طرف وزارت کشاورزی یا زارعین محلی یا دادسرای انقلاب و دادگاه اصل 49 محل اعتراض باشد دادگاه اصل 49 مکلف است ظرف حداکثر یکسال نسبت به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و چنانچه در این مدت این اراضی بفروش رسید و یا به صورت اجاره و یا مزارعه واگذار گردید ، وجوه مربوطه در حسابی که وزارت دارایی تعیین می کند نگهداری خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اقدام شود .
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی بتصویب رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 12714

تاریخ تصویب : 1367/05/25

تاریخ ابلاغ : 1367/07/30

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.