جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

شماره 18668/ت/593 12/8/1367
وزارت برنامه و بودجه

اصلاحیه
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/8/1367بنا به پیشنهادشماره 1287/ه مورخ 23/3/1367 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید وزارت برنامه و بودجه تصویب نمودند :
در سطر دوم تبصره ذیل ماده 3 آئین نامه اجرائی تسهیلات اعتباری اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی موضوع تصویبنامه شماره 5758/ت/117 مورخ 21/2/1367 عبارت ((مطابقت داشته)) جایگزین ((مطابقت نداشته)) گردد .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12729
تاریخ تصویب :
1367/08/04
تاریخ ابلاغ :
1367/08/18
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :