جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

شماره 57658/ت598 18/8/1367

وزارت بازرگانی
اصلاحیه
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/8/1367 بنا به پیشنهاد شماره 14240 مورخ 30/4/1367 وزارت بازرگانی تصویب نمودند :
عبارت زیر بعنوان ملاحظات ردیف 02/42 تعرفه در جدول ضمیمه آئین نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات اضافه شود :
ورود کیف و کیسه مخصوص نگهداری مواد داروئی و شیمیائی آزمایشگاهی در دمائی ثابت با تشخیص و تائید وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و صنایع بلا مانع است .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12734
تاریخ تصویب :
1367/08/04
تاریخ ابلاغ :
1367/08/24
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :