جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

اصلاحیه
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/8/1367 بنا به پیشنهاد شماره 13236/8001 مورخ 21/10/1366 وزارت کشاورزی و با توجه به نامه شماره 66186 مورخ 11/11/1366 وزارت بازرگانی تصویب نمودند :
در بند (1) ذیل یادداشت فصل (1) کلمه ((شکار)) به کلمه ((وحشی)) اصلاح و ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12745
تاریخ تصویب :
1367/08/04
تاریخ ابلاغ :
1367/09/07
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :