جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 84400/ت 639 5/9/1367

وزارت بازرگانی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1367 بنابر پیشنهاد شماره 27959 مورخ 29/8/1367 وزارت بازرگانی تصویب نمودند که میزان صنایع دستی قابل خروج همراه مسافر موضوع ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون صادرات و واردات سال 1367 از 30000 ریال به 50000 ریال افزایش یابد .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12754
تاریخ تصویب :
1367/08/29
تاریخ ابلاغ :
1367/09/17
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :