جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 84406/ت640 5/9/1367
وزارت برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورج 29/8/1367 بنا به پیشنهاد شماره 5218/64/10732ـ1مورخ 22/8/1367 وزارت برنامه و بودجه و به استناد قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی , مصوب 26/1/1365 مجلس شورای اسلامی فهرست سهمیه و حق عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1367 ( 1988 میلادی ) که اعتبار آن جمعاً بالغ بر یک میلیارد و دویست و سه میلیون و هشتصد و بیست و یکهزار ( 000/821/203/1 ) ریال میباشد , بشرح زیر تصویب نمودند :
1 ـ بابت حق عضویت و سهمیه ایران در مجامع بین المللی برای سال 1367 (1988میلادی )مبلغ 000/915/140/1 ریال بشرح جدول شماره 1 پیوست .
2ـ پرداخت قسمتی از تعهدات سالهای قبل بابت حق عضویتها و سهمیه ها بالغ بر 000/906/62 ریال بشرح جدول شماره 2 پیوست .
سهمیه و حق عضویتهای مذکور با توجه به قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 107004 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1367 کل کشور قابل پرداخت میباشد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

جدول شماره 1 فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1367 ( 1988 )
نام سازمان ایرانی نام سازمان بین المللی نوع پرداخت نوع ارز مبلغ به ارز معادل ریال
1- اداره جغرافیایی ارتش انجمن بین المللی کارتوگرافی حق عضویت دلار 250 18
2- وزارت برنامه و بودجه کمیته اروپائی بین المللی بتن حق عضویت فرانک سوئیس 500/4 206
3- وزارت برنامه وبودجه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و منطقه اقیانوس آرام ( اسکاپ )
حق عضویت دلار 000/15 079/1
4- سازمان نقشه برداری کشور انجمن بین الملی فتوگرامتری حق عضویت فرانک سوئیس 60 3
5- سازمان نقشه برداری کشور انجمن بین المللی کارتوگرافی حق عضویت دلار 750 54
6- مرکز آمار ایران موسسه بین المللی آمار( ایکوم ) حق عضویت فرانک سوئیس 250 12
7- سازمان امور اداری واستخدامی کشور سازمان علوم اداری منطقه شرقی اروپا
حق عضویت دلار 3000 216
8- سازمان اسناد ملی ایران شورای آرشیومنطقه جنوب و غرب آسیا
حق عضویت روپیه هند 3000 15
9- سازمان اسناد ملی ایران شورای جهانی آرشیو حق عضویت دلار 3000 216
10- شهربانی جمهوی اسلامی ایران سازمان پلیس جهانی بین المللی ( انترپول )
حق عضویت فرانک سوئیس 000/124 667/5
11- وزارت امورخارجه سازمان ملل متحد سهمیه دلار 251/536/4 157/326
12- وزارت امورخارجه کمیته حقوقی مشورتی آسیائی وافریقائی حق عضویت دلار 500/6 468
13- وزارت امور خارجه دیوان داوری لاهه حق عضویت فلورن هلند 200/2 75
14- وزارت امور خارجه موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی
حق عضویت فرانک سوئیس 600/11 530
15- وزارت امور خارجه دبیرخانه کنفرانس اسلامی حق عضویت دلار 000/550 545/39
16- وزارت امور خارجه دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی ( اکو )
سهمیه ریال 630/536/18 537/18
17- وزارت امورخارجه کمیته رفع تبعیضات نژادی سازمان ملل متحد
سهمیه دلار 000/2 144
18- وزارت امور خارجه صندوق مبارزه با استعمار وابسته به سازمان وحدت آفریقا ( آپارتاید )
کمک دلار 500/5 396
19- وزارت امور خارجه صندوق نامیبیا کمک دلار 400/4 317
20- وزارت امور خارجه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان
کمک دلار 000/44 164/3
21- وزارت امور خارجه صندوق سازمان ملل متحد برای جنوب آفریقا
کمک دلار 400/4 317
22- وزارت امور خارجه برنامه غذایی جهانی کمک دلار 000/44 164/3
23- وزارت امور خارجه سازمان آوارگان فلسطین کمک دلار 000/30 157/2
24- وزارت امور خارجه کمیته بین المللی صلیب سرخ حق عضویت دلار 000/50 595/3
25- وزارت دادگستری موسسه بین المللی جرم شناسی حق عضویت فرانک فرانسه 000/3 34
26- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان جهانی مالکیت معنوی (امپی)
حق عضویت فرانک سوئیس 884/120 525/5
27- وزارت امور اقتصادی و دارائی طرح کلمبو حق عضویت فرانک سوئیس 660/10 767
28- گمرک ایران شورای همکاری گمرکی حق عضویت فرانک بلژیک 460/005/3 410/5
29- گمرک ایران دفتر بین المللی طبع و نشر تعرفه های گمرکی سهمیه فرانک بلژیک 710/654 179/1
30- وزارت دفاع شورای ورزشی ارتشهای جهان ( سیزم ) حق عضویت فرانک بلژیک 000/220 396
31- وزارت کار و امور اجتماعی سازمان بین المللی کار سهمیه دلار 151/003/1 126/72
32- سازمان هواشناسی کشور سازمان هواشناسی جهانی حق عضویت فرانک سوئیس 012/250 426/11
33-وزارت فرهنگ و آموزش عالی سازمان علمی تربیتی و فرهنگی ملل متحد یونسکو
حق عضویت دلار 438/131/1 350/81
34- وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز بین المللی مطالعات برای حفظ و مرمت اموال فرهنگی و آثار باستانی( ایکروم )
حق عضویت دلار 314/11 814
35- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان جهانی جهانگردی حق عضویت دلار 862/42 082/3
36- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمیسیون جنوب آسیا حق عضویت دلار 200 15
37- وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی شورای بین المللی موزه ها ( ایکوم )
حق عضویت دلار 94 7
38- دانشگاه تبریز انجمن بین المللی دانشگاهها حق عضویت دلار 700 51
39- موسسه کار و تامین اجتماعی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی
حق عضویت فرانک سوئیس 020/2 94
40- وزارت آموزش وپرورش کالج تربیت تکنیسین کلمبو حق عضویت دلارسنگاپور 413/84 006/3
41- کمیته ملی المپیک ایران کمیته بین المللی المپیک حق عضویت دلار 000/29 123/2
42- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان بهداشت جهانی
سهمیه دلار 300/523/1 506/111
43- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای بین المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی
حق عضویت دلار 200 15
44- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی- مرکز مبارزیه با بیماریهای ریوی اتحادیه بین المللی مبارزه با سل
سهمیه فرانک فرانسه 276/15 173
45- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی - بخش مبارزه با جذام
حق عضویت دلار 000/5 360
46- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی فدراسیون آسیائی سازمانهای مبارزه با سرطان- سازمان مبارزه با سرطان
حق عضویت دلار 200 15
47- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اتحادیه جهانی مبارزه با سرطان اتحادیه جهانی مبارزه با سرطان
حق عضویت دلار 135/3 226
48 سازمان انتقال خون ایران انجمن بین المللی انتقال خون حق عضویت دلار 288 20
49- سازمان انتقال خون ایران بانک خون آمریکا حق عضویت دلار 140 10
50- سازمان بهزیستی کشور فدراسیون جهانی ناشنوایان حق عضویت دلار 132 10
51- سازمان بهزیستی کشور اتحادیه جهانی نابینایان حق عضویت دلار 500/1 108
52- شهرداری تهران سازمان پایتختهای اسلامی حق عضویت ریال سعودی 500/52 050/1
53 - شهرداری تهران کمیته فنی بین المللی پیشگیری و اطفاء حریق
حق عضویت فرانک سوئیس 520/2 116
54- شهرداری تهران فدراسیون بین المللی خانه سازی و برنامه ریزی شهری
حق عضویت فلورن هلند 725 25
55- شهرداری تهران کمیته بین المللی بازیابی و بازسازی زباله
حق عضویت مارک آلمان 000/1 39
56- وزارت کشاورزی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فائو
حق عضویت دلار 000/386/1 654/99
57- وزارت کشاورزی- سازمان پنبه و دانه های روغنی کمیته بین المللی مشورتی پنبه
سهمیه دلار 800/8 633
58 - وزارت کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع اتحادیه بین المللی تحقیقات جنگل و مراتع ( یوفرو )
حق عضویت فرانک سوئیس 900 41
59 - سازمان دامپزشکی کشور کمیسیون منطقه ای تولید و بهداشت دام برای آسیا ( آفکا )
حق عضویت دلار 750/3 270
60- سازمان دامپزشکی کشور دفتر بین المللی بیماریهای واگیردام
حق عضویت فرانک فرانسه 400/41 468
61- موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر اتحادیه بین المللی تجزیه بذر
حق عضویت فرانک سوئیس 579/2 118
62- سازمان حفاظت محیط زیست برنامه محیط زیست ملل متحد ( یونیت )
سهیمه دلار 000/30 157/2
63- سازمان حفاظت محیط زیست دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی
حق عضویت پوند 000/1 120
64-سازمان حفاظت محیط زیست کنوانسیون کویت سهمیه دینار کویت 297/282 414/74
65- سازمان محفاظت محیط زیست کنوانسیون منع تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض
حق عضویت دلار 702/4 338
66- شرکت ملی گاز ایران اتحادیه بین المللی گاز حق عضویت فرانک سوئیس 500/4 206
67- وزارت نفت - شرکت ملی نفت ایران انجمن بین الملی اکتشاف و تولید
حق عضویت دلار 000/4 288
68- وزارت نفت - شرکت ملی نفت ایران سازمان اوپک سهمیه شیلینگ اطریش000/000/15 200/82
69- وزارت نفت - شرکت ملی نفت ایران سازمان اپیکا حق عضویت لیره انگلیس 420 51
70- وزارت نفت - شرکت ملی نفت ایران کنگره جهانی نفت
حق عضویت دلار 500/1 108
71- وزارت نیرو کمیسیون بین المللی آبیاری زهکشی حق عضویت دلار 950/2 213
72- وزارت نیرو کنفرانس جهانی انرژی حق عضویت لیره استرلینگ 200/3 387
73- وزارت نیرو کمیسیون بین الملی سدهای بزرگ حق عضویت فرانک فرانسه 650/7 87
74- وزارت نیرو کنفرانس بین المللی شبکه های بزرگ برق (سیکره)
حق عضویت فرانک فرانسه 500/2 28
75- سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی حق عضویت دلار 610/592 609/42
76- وزارت صنایع سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ( یونیدو ) حق عضویت دلار 812/413 753/29
77- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سازمان بین المللی استاندارد ( ایرو )
حق عضویت فرانک سوئیس000/160 312/7
78- سازمان زمین شناسی کشور کمیسیون جهانی تهیه نقشه حق عضویت فرانک فرانسه 200/4 28
79- سازمان زمین شناسی کشور اتحادیه بین المللی زمین شناسان دنیا
حق عضویت دلار 200/1 87
80- مرکز توسعه صادرات ایران اتحادیه نمایشگاههای بین المللی ( یوفی )
حق عضویت فرانک فرانسه 430/18 209
81 - وزارت راه و ترابری کنکره بین المللی راهها حق عضویت فرانک فرانسه 000/12 136
82 - سازمان هواپیمائی کشوری سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری ( ایکائو )
حق عضویت دلار 531/177 765/12
83- وزارت پست و تلگراف و تلفن اتحادیه جهانی پست حق عضویت فرانک سوئیس 850/114 249/5
84- وزارت پست و تلگراف و تلفن جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه
حق عضویت دلار 400/4 317
85- وزارت پست و تلگراف و تلفن اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور
حق عضویت فرانک سوئیس 000/235 740/10
86- وزارت پست و تلگراف و تلفن اتحادیه پستی جنوب غرب آسیا
حق عضویت دلار 920/3 282
87 - سازمان غله کشور شورای بین المللی گندم حق عضویت لیره استرلینگ 970 117
88- راه آهن جمهوری اسلامی ایران دفتر مرکزی حق و نقل های بین المللی با راه آهن
حق عضویت فرانک سوئیس 000/30 371/1
89 - راه آهن جمهوری اسلامی ایران اتحادیه بین المللی راه آهنها
حق عضویت فرانک فرانسه 000/850 605/9
90- راه آهن جمهوری اسلامی ایران اتحادیه واگنهای باری حق عضویت فرانک فرانسه 000/30 339
91- راه آهن جمهوری اسلامی ایران اتحادیه توروس حق عضویت فرانک سوئیس 000/70 319
92- راه آهن جمهوری اسلامی ایران اتحادیه تعرفه ای بالکان و خاور نزدیک
حق عضویت فرانک سوئیس 000/6 275
93- راه آهن جمهوری اسلامی ایران کمیته بین المللی حمل و نقل با راه آهن
حق عضویت فرانک سوئیس 500/4 205
94- راه آهن جمهوری اسلامی ایران اتحادیه بین المللی کنگره راه آهنها
حق عضویت فرانک بلژیک 000/95 171
95 - هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوائی ( یاتا )
حق عضویت دلار 000/200 380/14
96- خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اتحادیه رادیوو تلویزیون آسیا و اقیانوس آرام
حق عضویت دلار 350/16 176/1
97 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اتحادیه رادیو تلویزیونی اروپا
حق عضویت فرانک سوئیس 500/13 617
98- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انستیتو توسعه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام
حق عضویت دلار 500/1 108
99 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز هماهنگی ماهواره اتحادیه رادیو تلویزیونی آسای و اقیانوس آرام
حق عضویت دلار 570 42
100- سازمان بنادر و کشتیرانی سازمان بین المللی دریانوردی سهمیه لیره استرلینگ 117/94 370/11
101- سازمان بنادر وکشتیرانی سازمان بین المللی هیدرو گرافی سهمیه اس- دی- آر 947/14 384/1
102- سازمان بنادر و کشتیرانی اتحادیه بنادر و لنگرگاهها حق عضویت اس- دی - آر 640/3 244
103- سازمان بنادر و کشتیرانی انجمن بین المللی چراغهای دریائی حق عضویت فرانک سوئیس 000/8 366
جمع کل 915/140/1


جدول شماره 2 فهرست قسمتی از تعهدات سالهای قبل از بابت حق عضویت ها و سهمیه ها ( سال 1367-1988 میلادی )

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان بهداشت جهانی سهمیه دلار 000/50 595/3
2-وزارت پست وتلگراف و تلفن اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور
حق عضویت فرانک سوئیس 000/95 342/4
3- وزارت پست وتلگراف و تلفن اتحادیه پستی جنوب آسیا حق عضویت دلار 920/3 282
4- وزارت پست وتلگراف و تلفن اتحادیه جهانی پست حق عضویت فرانک سوئیس 336/37 707/1
5-گمرک ایران شورای همکاری گمرکی حق عضویت فرانک بلژیک 000/200 360
6- وزارت کار و امور اجتماعی سازمان بین المللی کار سهمیه دلار 000/50 595/3
7- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اتحادیه رادیو تلویزیونی اروپا
حق عضویت فرانک سوئیس 000/10 457
8- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انستیتو توسعه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام
حق عضویت فرانک سوئیس 000/1 72
9- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام
حق عضویت دلار 000/10 719
10- وزارت امور خارجه سازمان ملل متحد سهمیه دلار 000/500 950/35
11-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان جهانی مالکیت معنوی
حق عضویت فرانک سوئیس 000/178 134/8
12- سازمان هواشناسی کشور سازمان هواشناسی جهانی حق عضویت دلار 000/40 876/2
13-سازمان دامپزشکی کشور دفتر بیماریهای واگیردام حق عضویت فرانک فرانسه 020/34 385
14-سازمان دامپزشکی کشور کمیسیون منطقه ای تولید وبهداشت دام برای آسیا
حق عضویت دلار 000/6 432
-------------------------------------------------------------------------------- جمع کل 915/140/1 ریال
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12754
تاریخ تصویب :
1367/08/29
تاریخ ابلاغ :
1367/09/17
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :